Historier fra Gram

Se gammel film og Gram Sygehus

2015-02-02

Se filmen her.

I 1960 havde Gram Sygehus jubilæm. Der blev i den forbindelse optaget en film om dagligdagen på sygehuset.

 

 

Del på Facebook

Genforeningsstenen

2014-03-07

En kæmpe sten, vægt ca. 25 ton og omkreds 9,4 m. Stenen kendte egnens folk tilbage i 1529, fortæller historien. Den lå ved siden af en offerplads i Billeslund skov nord for Gram Slot, derfor kaldtes den offerstenen, på oversiden var hugget et kors. En vandreblok fra istiden, de omkring liggende fund viser, at vores forfædre har færdes ved offerstenen tilbage for ca. 5000 år siden.

Del på Facebook

Det gamle Posthus

2014-03-07

Billedet er fra mellem 1910 - 20, som tydeligt kan ses på den tysk malede flagstang. Vi er udenfor Gramby Posthus på Kongevej 12, nr. 2 fra venstre er postbud H.P.Wind og nr. 3, med den hvide hat, Postmester M.Kock, på en fin sommerdag, hvor flere af vinduerne står åbne.

Poshuset blev bygget i 1904 og fungerede som sådan til 1936, da en ny bygning nu blev bygget på toppen af Slotsvej, fordi borgerne nede på Gram mente, at det var ikke hensigtsmæssigt, at post-kontoret ikke lå midt imellem Gram og Gramby.

Del på Facebook

Løverne i Gram

2014-02-13

Sådan kaldtes de 12 danske venner, der lod sig fotografere i Ribe, foreviges af en tysk fotograf i byen ville de ikke.
Bagved står fra venstre: Skovrider Petersen, forpagter Jacob Jensen, forpagter Lautrup Billeslund, forpagter Sehested Gramgård, slotsgartner Behrens og skovfoged Ferdinansen Krogslund.
I forreste række ser man fra venstre: Fysikus Martin Reimers, sognepræst Rafn, dr. Dirck, apoteker Levinsen, møller Weilandt, og godsinspektør Raunsøe.

Del på Facebook

Gramby i krigstilstand

2014-02-09

Billedet er taget fra Østergade og ned mod bymidten. Manden til højre med gevær, hedder Jens Ebsen og er fra Friskmark. Manden længst til venstre med hvid krave er gdr. Andr. Petersen Gramby. Den eneste bygning der er tilbage i dag, er gavlhuset i midten, her drev i mange år familien Aastrup manufakturforretning. Til venstre ses krostalden til Gramby Kro. Huset til højre var i mange år købmandshandel og længst til højre i 3 generationer bager L. Schmidt

Del på Facebook

Forbold historie

2014-02-01

GFS. står for Gram Forenede Sportsklubber stiftet den 21. februar 1920. Her den berømte tur gennem byen efter at være rykket op i A-rækken, og senere 1949 op i mellem rækken. Turen foregik selvfølgelig med byens tambur orkester i spidsen. I forreste række fra venstre med trompet Alfred Schmidt, Chr. Lausen trækbasun, Peter Lausen tuba, anden række til venstre Anders Urmager på stortromme og på lille tromme hans søn Kaj Post (Andersen).

Del på Facebook

Gramby Bank

2014-01-27

Bygmester P.M.Damm og godsinspektør Raunsø deltog i foråret 1872 i et møde på Slotskroen, hvortil Frøs Spare- og Lånekasse for Frøs og Kalsvslund herreder, Rødding, havde indvarslet, med det formål at oprette en filial i Gram

Del på Facebook

Nytårsaften blinkede lyset.

2014-01-23

Billedet viser den gamle vandmølle i Gram, opført 1832 lige overfor Slottet. Udover at godset fik malet korn, blev møllen også flittigt brugt af omegnens bønder, der passende kunne gå ind på en af kroerne, medens kornet blev malet. Billedet er sandsynligvis fra omkring 1870. Kun den midterste bygning står tilbage i dag. Fra 1907 startede man efter en større ombygning produktion af strøm til hele byen. I 1922 blev vandhjulet erstattet af 2 stk. turbiner. Senere blev der også udvidet med 2 stk. dieselmotorer.

Del på Facebook

Der er stor aktivitet på Gram Slot, det var der også i 1945.

2014-01-08

Umiddelbart efter den Tyske besættelse 1940-45 rykkede rengørings-og håndværkerstab ind på Slottet. Den tyske værnemagt havde i perioder beslaglagt dele af Slottet og brugt det til kontorer og lignende. En god ide at fotografere hele staben, da arbejdet var færdigt. Greven, K. Brockenhuus Schack med kasket og plusfours stående i midten. Alle på billedet var borgere og håndværkere fra Gram, og vi har navnene på dem alle.

Brev af 11. juni 1945.

Del på Facebook

Graverboligen ved Gram Kirke

2013-12-29

Vi har så igen et billede af Gram Kirke, men med fokus på den gamle graverbolig. I 1868 begynder man at forhandle om opførelse af en graverbolig til Kirken, herom skriver degn Ohrt blandt andet.

Del på Facebook
Udgiv indhold
Kiva Grafisk