Billeder fra det gamle Gram - Sønderbyvej 1908

2013-10-28

I samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Gram vil vi med jævne mellemrum vise gamle billeder fra Gram på vores hjemmeside og på Facebook.

Det først kommer her: Et billede fra Sønderbyvej i 1908.

Fra venstre ses den høje bygning Gramby banegård og foran ses fra havesiden degneboligen, som i mange år var Gram Boghandel. Den næste bygning er Manufakturhandler Aastrup eller Byens Hjørne og i dag genbrugsbutik. De store bygninger lige efter er Hotel Gram med sal, i 1908 Gramby Kro, senere Andersens Hotel, og i dag er det boligejendom. Nedenfor ligger først Træskomager Hans Sørensens hus og værksted, det stråtækte hus lige efter brændte i 1915, her boede Mathilde og H.Chr. Petersen.. Det lange stråtækte hus er de gamle enkekoners hus og lå, hvor der senere blev biograf. Det stråtækte hus med gavl mod vejen ligger der stadig, det var oprindelig den første Skolebygning i Gram. Det meget høje hus, ligger stadig her, var bygmester Anton Damms snedkerværksted. Ovenfor skimtes Grams dengang nye skole, i dag Bibliotek, og til venstre de andre ejendomme på Østergade, som stadig er her. Den store hvide bygning i forgrunden og huset helt til højre var først karetmager Rasmussen værksted og beboelse, senere karetmager Andersen, som byggede den røde beboelse ved værkstedet. Begge ligger her stadig. Jernbanen ”Æ Kleinbahn” gik langs med vejen, bag om savværket og i en stor bue øst om Blæsbjerg og herefter mod Brandenhof og Tiset.

Del på Facebook
Kiva Grafisk