Gramby Bank

2014-01-27

Bygmester P.M.Damm og godsinspektør Raunsø deltog i foråret 1872 i et møde på Slotskroen, hvortil Frøs Spare- og Lånekasse for Frøs og Kalsvslund herreder, Rødding, havde indvarslet, med det formål at oprette en filial i Gram

Ret hurtigt blev man enige om i Gram, at man ikke ville nøjes med en filial. Nogle af byens førende mænd indbød derfor byens borgere til et møde på Slotskroen den 27. april samme år, hvor ”Sparekassen for Gram og Nybøl Godser med omegn” så blev oprettet. Det første banklokale var på Slotskroen, det viste sig ikke at være så god en ide`, så derfor flyttede man op på Sønderbyvej hos købmand Feddersen. I 1906 byggede man så den flotte bank bygning som billedet viser. Fotoet er fra begyndelsen af halvtredserne.

I 1920 ændredes navnet til Gramby Bank, i 1947 ændres navnet til Gram Bank. I 1970 fusionerer banken med Privatbanken, der så skifter navn til Unibank i 1990. Den 3. dec. 2001 fusionerede banken med de tre nordiske banker og får navnet Nordea. Men i dag står den smukke bygning tom, efter at Nordea filialen lukkede efter næsten 140 år.

Del på Facebook
Kiva Grafisk