Løverne i Gram

2014-02-13

Sådan kaldtes de 12 danske venner, der lod sig fotografere i Ribe, foreviges af en tysk fotograf i byen ville de ikke.
Bagved står fra venstre: Skovrider Petersen, forpagter Jacob Jensen, forpagter Lautrup Billeslund, forpagter Sehested Gramgård, slotsgartner Behrens og skovfoged Ferdinansen Krogslund.
I forreste række ser man fra venstre: Fysikus Martin Reimers, sognepræst Rafn, dr. Dirck, apoteker Levinsen, møller Weilandt, og godsinspektør Raunsøe.
Alle gode danske mænd med høj status i Gram omkring 1870.
 

Del på Facebook
Kiva Grafisk