Platech Arkitekter

Sct. Vincentvej 3
6510 Gram
Tlf. 21282682

OctOpus

-et projektforslag til Haderslev Kommunes nye Businness, - udviklings,- og iværksættercenter.
 
Dette center skal være med til at sætte Haderslev Kommune på landkortet, når det drejer sig erhvervsudvikling, samhandel og internationalisering.
 
Der skal skabes muligheder for iværksætteren med den gode idé og for de etablerede viksomheder, som har bebov for uddannelse og kontakt til udenlandske samarbejdspartner.
 
OctOpus er planlagt til et bebygget areal på 12.000 kvm, med bl.a. reception, mødelokaler, undervisningslokaler, kontorer, resturant og hotel.
 
Projeltet udvikles i samarbejde med Haderslev Kommune og erhvervslivet i kommunen.

Lavenergiboliger i Gram

Boligerne opvarmes med en luft til vand varmepumpe med et genventilationssystem, dette anlæg kan, på grund af den gode isolering, forsyne boligen med varme + varmt brugsvand, derudover bliver der monteret et solvarmeanlæg til varmt brugsvand og evt. gulvvarme i sommerhalvåret.

Opvarmningsomkostningerne vurderes til 500,00 kr. pr. måned ved normal brug.
Boligerne udføres som alm. dansk byggeri, med murstensydervægge, betontagsten, træ/alu-vinduer, bagmure og skillevægge udføres i en let trækonstruktion med isolering. Gulvene udføres med klinker og trægulve.

Indvendig udstyres boligen med inventar m.v. anerkendte producenter.

Kiva Grafisk