2015-02-02

Se filmen her

2014-03-07

En kæmpe sten, vægt ca. 25 ton og omkreds 9,4 m. Stenen kendte egnens folk tilbage i 1529, fortæller historien. Den lå ved siden af en offerplads i Billeslund skov nord for Gram Slot, derfor kaldtes den offerstenen, på...

2014-03-07

Billedet er fra mellem 1910 - 20, som tydeligt kan ses på den tysk malede flagstang. Vi er udenfor Gramby Posthus på Kongevej 12, nr. 2 fra venstre er postbud H.P.Wind og nr. 3, med den hvide hat, Postmester M.Kock, på en fin som...

2014-02-13

Sådan kaldtes de 12 danske venner, der lod sig fotografere i Ribe, foreviges af en tysk fotograf i byen ville de ikke.
Bagved står fra venstre: Skovrider Petersen, forpagter Jacob Jensen, forpagter Lautrup Billeslund, forpagter ...

2014-02-09

Billedet er taget fra Østergade og ned mod bymidten. Manden til højre med gevær, hedder Jens Ebsen og er fra Friskmark. Manden længst til venstre med hvid krave er gdr. Andr. Petersen Gramby. Den eneste by...

2014-02-01

GFS. står for Gram Forenede Sportsklubber stiftet den 21. februar 1920. Her den berømte tur gennem byen efter at være rykket op i A-rækken, og senere 1949 op i mellem rækken. Turen foregik selvf&oslas...

2014-01-27

Bygmester P.M.Damm og godsinspektør Raunsø deltog i foråret 1872 i et møde på Slotskroen, hvortil Frøs Spare- og Lånekasse for Frøs og Kalsvslund herreder, Rødding, havde ...

2014-01-23

Billedet viser den gamle vandmølle i Gram, opført 1832 lige overfor Slottet. Udover at godset fik malet korn, blev møllen også flittigt brugt af omegnens bønder, der passende kunne gå ind på en af kroe...

2014-01-08

Umiddelbart efter den Tyske besættelse 1940-45 rykkede rengørings-og håndværkerstab ind på Slottet. Den tyske værnemagt havde i perioder beslaglagt dele af Slottet og brugt det til kontorer og l...

2013-12-29

Vi har så igen et billede af Gram Kirke, men med fokus på den gamle graverbolig. I 1868 begynder man at forhandle om opførelse af en graverbolig til Kirken, herom skriver degn Ohrt blandt andet.

Mange meni...

2013-12-18

Et flot gammelt billede fra midten af 1920erne. Vi ved ikke noget om fotoet, men det er sandsynligvis 2 chauffører. I 1948 har Greven, nu Knud Brockenhuus-Schack, opholdt sig på Barritskov og fået...

2013-12-09

Julekort fra ca. 1930 af Gram Kirke. Den gang kunne man også manipulerer med billeder, bemærk alle træer har blade under sneen. Endvidere er kirkemuren endnu ikke opført, der er blot et trådhegn ind mod kirkegå...

2013-11-28

Luftfoto af Gram Slot med El-værket og bagved Gram Tæppefabrik. Øverst til højre ses de få nyere huse på Skyttevej, opkaldt efter skydebanen, der gik herfra og op imod Kirkebjer...

2013-11-11

Her er det sognerådet i Gram kommune der er samlet til skatteligning, menes at være i 1938. Billedet er taget i mødelokalet på Gram Kommunekontor,i den ældste del af bygningerne, som stadig ligger på Kongevej 8...

2013-10-28

I samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Gram vil vi med jævne mellemrum vise gamle billeder fra Gram på vores hjemmeside og på Facebook.

Det først kommer her: Et billede fra Sø...

Fortalt af Martin Abrahamsson

 

Anne Sophie Schack f. Rantzau (1689 - 1760). Efter giftermål i 1711 med Hans Schack den II (1676 - 1719) og efter dennes død, sad hun som enke og bestyrer på Gram gods i 41 &ari...

2010-12-22

På hjemmesiden treasurehunter kan du finde sider med gamle portkort fra Gram og Arnum.

Har du kendskab til andre sider på nettet, hvor man kan finde historier ...

som det fortælles i bogen Sagn og hændelser fra Gram Sogn

Om Gram Kirke fortælles, at da kirken skulle bygges, blev det bestemt, at den skulle ligge på Kirkebjerg mellem Gram og Gramby.
Alle forberedelser var...

Æ kleinbahn m/lokomotivet ”perle” klar til afgang fra
stationen i Gram. Det kørte første gang 4. marts 1899 og
transporterede personer og betydelig mængder gods
til og fra sav- og teglv&ae...

Kiva Grafisk